Switch to English version

Zostań studentem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Rekrutacja na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023

Studia I stopnia
- ścieżka dla Polaków

Jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- ścieżka dla Polaków

Studia II stopnia
- ścieżka dla Polaków

Studia I stopnia
- ścieżka dla cudzoziemców

Jednolite studia magisterskie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- ścieżka dla cudzoziemców

Studia II stopnia
- ścieżka dla cudzoziemców


Szkoła Doktorska

Studia podyplomowe


Przewodniki rekrutacyjne

Przewodnik
rekrutacja na studia I stopnia
ścieżka dla cudzoziemców

Przewodnik
rekrutacja na studia II stopnia
ścieżka dla cudzoziemców